• 5
  5
 • 0
  0
 • 9
  9
 • 0
  0
 • 0
  0
 • /
  /
 • a
  a
 • 1
  1
 • 1
  1
 • 0
  0
 • 1
  1
 • 0
  0
 • 0
  0
 • 0
  0
 • 5
  5
 • 1
  1
 • 0
  0
电房维保,首年免费! | 咨询热线:400-823-7155

试验维护费用按广州市物价局文件(穗价[1992]140号)及广州供电局文件([1992]04号)委托维护收费标准执行 五年期《试验维护合同》第一年免费、第二年半价、第三年开始按正常收费

电房维保,首年免费! 关闭